Home » Project » Water and Sanitation

Water and Sanitation

The Water and Sanitation implemented a number of projects in the FY 2013/14 using the District Water and Sanitation Condtitional Grant (DWSCG).

Project

Location

Cost

Sited & Drilled  9 Bore Holes

Kayonza – KikatsiS/C

Kabushwere – Kashongi S/C

Rakahaya – Kanoni S/C

Rwemikoma Seed School

Burunga S/C

Kafunjo – Kikatsi S/C

Akageti – Nyakashashara S/C

Ekyapa – Sanga S/C

Obwengara – Kazo

204,598,000

Construction of 10 shallow wells

Bwizi – Buremba S/C

Mukunguru – Buremba S/C

Kyabahura II – Buremba S/C

Katoma – Engari S/C

Kyakarakita – Engari S/C

Akengyeya – Kashongi S/C

Rwemamba – Kitura S/C

Miizi – Kitura S/C

Kigusha – Kanoni S/C

Rwemengo – Kanoni S/C

55,698,000

Rehabilitation of  15 boreholes

Mpanga Mushanju

Kaikoti

Nyakashashara Hqrts

Kyeitagi

Rwobusisi

Kanisya

Akabare

Ibaare

Mbaaba

Omuntebe

Kiguma

Kabogore

Nyamambo

Obwapa

Katagyengyera

69,992,000

Construction of 12 institutional tanks

Magondo P/S

Omuntebe P/S

Rwemikoma Seed School

Kashwa  P/S

Bunonko P/S

Kanyanya P/S

Ntuura P/S

Kinoni P/S

Kiguma P/S

Rwomuti P/S

Kashwa SS

Kanoni SS

41,799,000

Construction of 182 Domestic rain water tanks

All sub-counties except Kanyaryeru, Nyakashashara and Sanga that never co-funded.

138,320,000

Construction of a 5-VIP latrine

Kitamba Market- Buremba S/C

21,428,000

Routine Mechanised

Kazo – Buremba (19.3 Km)

Sanga – Rwonyo (12.5 Km)

Byanamira – Mbaba (18.9 Km)

21,740,200